מסלול הצטיינות יתרה במעורבות חברתית

מסלול הצטיינות חברתית הינו מסלול המעניק תעודה נוספת לתעודת הבגרות המלאה. 
תעודה זו הינה תעודת הוקרה על הצטיינות חברתית, פעילות התנדבותית יוצאת דופן באופן המעורר הערכה בשלוש השנים של התיכון.

כל אחד מהתלמידים המקבל את התעודה חיב לעמוד בקריטריונים הבאים:

א. שעות מעורבות

1. ביצוע 60 שעות התנדבות בכיתה י'- חובה שיופיע בתעודת סוף שנה כיתה י הערה כי עמד בדרישות התכנית 
2. ביצוע 60 ומעלה שעות התנדבות בכיתה יא'- חובה שקיבל בתעודת סוף כיתה יא' הערה כי עמד בדרישות התכנית בהצלחה / בהצטיינות 
3. ביצוע 60 שעות ומעלה התנדבות בכיתה יב'- דף החתמת השעות נמצא בלשונית אודות התכנית-טפסים ואישורים


ב. הגשת יומן מסע - קובץ יומן מסע שבו שאלות על התהליך ההתפתחותי שעבר התלמיד בשלוש השנים האחרונות .
 את יומן המסע ממלאים על שנתיים התנדבות שהתלמיד בוחר .

 ג. שאלון הערכת מקום התנדבות- שאלון ממנהל עמותה / מקום ההתנדבות שהכיר את התלמיד לעומק בשנתיים האחרונות .
באם ההתנדבות היתה במקום אחר בכל שנה, על התלמיד לשלוח שאלון זה ל2 מקומות ההתנדבות .

 
ד. שאלון הערכת התלמיד על ידי מחנך הכיתה - שבו מתאר את התנדבותו בבית הספר ובמקום ההתנדבות לאורך השנים. 
המחנך יוכל למלא את השאלון רק לאחר שהתלמיד שלח את הרפלקציה האישית ואיש מקום ההתנדבת שלח את טופס הערכה. ללא שני שאלונים אלו, אין המחנך יכול לענות על הטופס שלו. וודאו כי ביקשתם מהחנך למלא את השאלון רק לאחר ששלחתם את 2 השאלונים הנדרשים.

 תלמיד המעוניין לקבל תעודה זו, נדרש למלא את השאלונים הנדרשים עד לתאריך
1.5.21