תעודת בגרות מצטיינת

מצטייני משרד החינוך.jpg

שימו לב: 

על מנת לקבל תעודת בגרות לימודית מצטיינת (תעודת בגרות שהכותרת המודפסת עליה היא-מצטיינ/ת משרד החינוך) עליכם בנוסף לתחום הלימודי לעמוד בדרישות הבאות:

1. התלמיד/ה סיימ/ה את כל השעות הנדרשות בכיתה י' ויא' ואין לו/ה שום חובות במעורבות החברתית עד לכיתה יב'.

2.על התלמיד/ה לסיים את כיתה יב עם הערה במעורבות של:                       סיים בהצלחה מרובה את התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית- משמע מינימום 60 שעות התנדבות אישיות נוספות בכיתה יב'.

תלמיד/ה שחושב/ת שעומד/ת בתנאים עבור קבלת תעודת בגרות מצטיינת (מלבד קריטריון ממוצע הבגרות שכרגע לא ניתן לדעת בוודאות) עליו/ה לבחור מקום התנדבות בו י/תבצע את השעות הנוספות ולהירשם בטופס הבא: